TECKNINGAR, ett litet urval

De flesta anser nog liksom jag, att teckning är grunden för allt bildskapande.
Dessutom är det roligt att rita, och man övar upp sin iakttagelseförmåga.
Sen kan man ha stor nytta av att kunna teckna; man har inte alltid en kamera, men en papperslapp och penna brukar finnas till hands ... 
Mask från Kifwebe

tuschteckning

Ebba 2 år

akvarellerad teckning

1

Modellstudier 1 - 5

kolteckningar
finns på Laholms Teckningsmuseum

2

3

4 5
tillbaka till början
till startsidan