Fågelskål i betong
Klinkerplattan som är ingjuten in i betongskålens botten har jag själv målat och bränt.