BILDGALLERI

När jag arbetar med bilder växlar jag  gärna mellan många olika tekniker. 
Allt eftersom man lär sig, får man nya idéer och kan se oprövade, spännande möjligheter och arbetet kan förhoppningsvis utvecklas,  kompletteras och fördjupas.

Här intill kan du klicka på olika länkar
för att se prov på bilder, objekt och annat jag hittills har gjort.